1.

Situationen och era verksamhetsmodeller stöder organisationens mål

2.

Utrymmena har dimensionerats ekonomiskt och utnyttjandegraden har optimerats

3.

Utrymmeslösningarna stöder organisationens berättelse

4.

Förmanskapet och ledarskapet stöder verksamhetens nya former

5.

Utrymmenas hela avkastningspotential har beaktats

6.

Era utrymmen utgör en konkurrensförmån för er som arbetsgivare