Päivihelena Hallanoro, utrymmesplaneringsdirektör

”Före grundandet av mitt företag flyttade jag tillbaka till Finland från Dubai. Jag arbetade som inredningsplaneringsdirektör i Mellanöstern. Jag har bott flera år i Japan och Förenat Staterna, där jag även studerade till inredningsarkitekt. Jag känner till den inhemska och internationella marknaden samt kraven för utrymmesplanering. Därutöver har jag lett stödfunktioner för försäljning och utvecklat nya verksamhetsmodeller för att förbättra arbetseffektivitet och resultat.

Till min natur är jag visionär och räds inte att kasta ut mig i det okända. Jag tar modigt tag i nya uppdrag och för dem effektivt framåt. Jag är van att se stora helheter, men ser också detaljernas betydelse.

Jag vill verkligen ändra tankegångarna om utrymmesplanering. Företagen kunde utveckla sina utrymmen även ur ledarskapssynvinkel eller utifrån förändringskraven på verksamheten.

Jag är övertygad om kraften av att erfara tillsammans och vid förmågan att lära av andra. En uppmuntrande och stärkande samarbetspartner – sådan är jag.”