COREspace

ARBETSMILJÖNS PARTNER

Konsulterings- och projektledningstjänster

Utbildning och kommunikationstjänster

Definiering av företagets utrymmesbehov utifrån strategin

Utrymmesplanering och offerternas konkurrensutsättning

möbler inventering

Mätningar av utrymmeseffektiviteten och utnyttjandegraden